Living Smart
Image default
Verbouwen

Dynamische RI&E – het belang van gezondheid en veiligheid op de werkplek

De financiële voordelen van gezondheid en veiligheid op het werk zijn voor de hand liggend. Het beschermt het niet alleen de gezondheid en levens van werknemers en aannemers, maar het plukt ook financiële beloningen. Volgens een enquête rapporteerde 60 procent van de CFO’s een rendement van twee op-één op investeringen in letselpreventie. Bovendien verklaarde 40% van de CFO’s dat verhoogde productiviteit een van de grootste voordelen was van een gezondheids- en wellness-programma. In Ontario is bijvoorbeeld een eigenaar van een dakbedekking onlangs veroordeeld tot zeven dagen in de gevangenis voor het overtreden van de OHSA.

Een gezondheids- en veiligheidsbeleid is een document dat de toewijding van een onderneming aan de gezondheid en het welzijn van zijn werknemers en het grote publiek schetst. Het identificeert ook verantwoordelijkheden. Het doel van een gezondheids- en veiligheidsbeleid is om een gezonde en veilige werkplek te bereiken en te voldoen aan wettelijke vereisten. Met een dynamische RI&E is dit bijvoorbeeld mogelijk. Het proces van het ontwikkelen en implementeren van een gezondheids- en welzijnsprogramma omvat een risicobeoordeling. De risicobeoordeling identificeert potentiële risico’s voor verwondingen en schadevergoeding en de maatregelen die nodig zijn om ze te voorkomen. Om een gezondheids- en hygiëneprogramma te implementeren, moet een lokale gezondheids- en milieucommissie worden gevormd met evenwichtige vertegenwoordiging van werknemers en management. Een goed instrument hiervoor is een ongevallen registratie formulier.

De eerste stap bij het vaststellen van een programma voor gezondheids- en veiligheid, ontwikkelt een effectieve veiligheidsverklaring. Het moet worden ondertekend door de meest senior manager die verantwoordelijk is voor de gezondheid en het welzijn. De verklaring moet een toezegging bevatten om de werkplek gezond en veilig te houden en moet in overeenstemming zijn met wettelijke vereisten. Vervolgens moet het bedrijf een risicobeoordeling ondernemen, wat een proces is om de risico’s en uitvoeringsmaatregelen te identificeren om deze risico’s te minimaliseren.

De tweede stap is om een gezondheids- en veiligheidsprogramma te implementeren. Een effectief gezondheids- en veiligheidsprogramma zal werknemers beschermen en de productiviteit verbeteren, terwijl de nadelige effecten op het milieu wordt geminimaliseerd. Bovendien zal een effectief gezondheids- en wellness-programma het milieu beschermen en ongevallen voorkomen. De laatste stap is om werknemers te informeren over de regels en gevolgen voor niet-naleving. Een veiligheidscultuur is een belangrijk onderdeel van een gezonde en productieve werkplek en een cultuur van gezondheid en veiligheid is van vitaal belang voor een bedrijf.

Gezondheids- en veiligheidsnormen voor organisaties worden ontwikkeld door de internationale organisatie voor standaardisatie. Beroepsveiligheid is ook een grote zorg voor universiteiten en onderzoeksinstellingen. De Internationale Organisatie voor Standaardisatie heeft internationale normen vastgesteld voor gezondheid en veiligheid, die wereldwijd worden gebruikt. Het ISO 45001 OHS-beheersysteem is een gemeenschappelijk hulpmiddel in veel landen. Het helpt bedrijven de effectiviteit van hun gezondheids- en welzijnsprogramma’s te meten. Uiteindelijk helpt het werkgevers hun werkplekken te verbeteren door het een veiligere plek te laten werken.

BP had een cultuur van veiligheid en had zijn HSE-functies gecentraliseerd. Dientengevolge richtte het bedrijf minder op procesveiligheidsbeheer en was het uiteindelijk verantwoordelijk voor het raffinaderij-incident van Disastrous BP Texas dat 15 werknemers heeft gedood, 180 anderen gewond en resulteerde in een verlies van $ 1,5 miljard. In het incident opende de raffinerende splitser toren overvolle en geopende drukontlastingsinrichtingen, waardoor de ontvlambare vloeistof in de lucht lekt.

https://www.raatwerk.nl/ongevallen-registratie/