Living Smart
Image default
Zakelijk

Hoe worden de inboedelverzekering kosten bepaald?

 

Voor heel wat mensen die bijvoorbeeld voor het eerst alleen gaan wonen geldt dat ze er meteen voor kiezen om een inboedelverzekering af te sluiten. Dat is een zeer interessante beslissing. Het is namelijk in de praktijk zo dat het niet afsluiten van een inboedelverzekering ervoor kan zorgen dat je zal worden blootgesteld aan allerhande risico’s. We onderschatten vaak hoe ongelofelijk veel waarde er schuilgaat in de inboedel die we door de jaren heen hebben verzameld. Het spreekt voor zich dat je deze waarde dan ook zeker zal willen indekken. Dat is mogelijk door het afsluiten van een speciale inboedelverzekering. Wil jij hier graag meer over te weten komen en wil je bovendien ook graag een goed zicht hebben op de inboedelverzekering kosten die je kan verwachten? Dan moet je, je zeker even verdiepen in de informatie die je hieronder terug kan vinden.

Wat is een inboedelverzekering precies? 

De inboedelverzekering is een verzekering die je zoals de naam reeds aangeeft afsluit voor het indekken van de waarde van de inboedel. Dit kan op twee verschillende manieren gebeuren. We maken in de praktijk een onderscheid tussen de volgende twee soorten inboedelverzekeringen:

  1. De extra uitgebreide inboedelverzekering;

  2. De allrisk inboedelverzekering; 

Voor de extra uitgebreide inboedelverzekering geldt dat ze voor het merendeel van de mensen reeds voldoende zal zijn. In principe biedt deze verzekering je nagenoeg alle dekkingen waar je voor je inboedel behoeften aan hebt. Dit gezegd hebbende is er één belangrijk verschil. Het gaat hierbij concreet om de dekking tegen zelf (onopzettelijk) veroorzaakte schade. Laat je bijvoorbeeld een schilderij vallen? Dan is het een mogelijkheid om hiervoor een beroep te doen op de allrisk inboedelverzekering. Heb je ervoor gekozen om de gewone, extra uitgebreide verzekering af te sluiten? In dat geval zal de schade helaas niet door deze verzekering worden verzekerd. De inboedelverzekering kosten voor de allrisk liggen uiteraard hoger in vergelijking met de kosten van de extra uitgebreide optie. 

Hoe worden de inboedelverzekering kosten bepaald?

De inboedelverzekering kosten die je moet betalen worden gebaseerd aan de hand van verschillende factoren. Uiteraard is er het soort inboedelverzekering die je gaat afsluiten. Zoals hierboven reeds aangegeven is het namelijk zo dat we een onderscheid maken tussen verschillende vormen van inboedelverzekeringen. De allrisk inboedelverzekering is daarbij altijd merkelijk duurder in vergelijking met de zogenaamde extra uitgebreide variant. Dat is echter niet alles.

Voordat je een inboedelverzekering kan afsluiten zal er in de praktijk altijd een toetsing gebeuren van de waarde waar de inboedel over beschikt. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Er kan bijvoorbeeld een schatting worden uitgevoerd, maar daarnaast is het ook mogelijk dat er een inventaris wordt opgemaakt. Hoe dit precies zal verlopen voor jouw inboedelverzekering kan sterk afhankelijk zijn van de verzekeraar waar je een beroep op wenst te doen. 

De inboedelverzekering kosten verschillen per verzekeraar

Het spreekt voor zich dat de kosten die je moet betalen voor je inboedelverzekering niet zijn vastgesteld. In de praktijk heeft dit als gevolg dat ze aanzienlijke verschillen kunnen vertonen afhankelijk van de verzekeraar waar je een beroep op wenst te doen. Het is mede omwille van deze reden dat het om de inboedelverzekering kosten te drukken steevast wordt aangeraden om een vergelijking uit te voeren tussen verschillende verzekeraars. Enkel en alleen op die manier is het immers mogelijk om toe te kunnen werken naar het verkrijgen van de laagste premie. 

Is er sprake van extra uitbreidingen bij je inboedelverzekering of niet?

Eveneens een niet onbelangrijk aandachtspunt die een invloed uit kan oefenen op je inboedelverzekering kosten heeft betrekking tot het al dan niet afsluiten van één of meerdere extra uitbreidingen. In principe maken we hierbij een onderscheid tussen drie verschillende opties:

  1. De buitenhuisdekking;

  2. De kostbaarhedendekking;

  3. De glasverzekering; 

Heel wat mensen gaan er in de praktijk vaak vanuit dat hun inboedelverzekering in elke mogelijke situatie dekking zal verlenen voor bijvoorbeeld inboedel die wordt gestolen. Dit dus ook wanneer ze bijvoorbeeld in een camper is terug te vinden of wanneer ze onderweg op de trein wordt gestolen. Dat is niet juist. Standaard is het dan ook zo dat de inboedelverzekering kosten die je moet betalen uitsluitend rekening houden met de inboedel die zich in je woning bevindt. 

Op het moment dat je bijvoorbeeld je laptop meeneemt naar buiten zal je dan ook kunnen vaststellen dat deze niet langer is verzekerd door de inboedelverzekering tot ze zich terug in je huis bevindt. Het afsluiten van één of meerdere van de hierboven aangehaalde dekkingen zal er in de praktijk in ieder geval voor zorgen dat je rekening zal moeten houden met een bepaalde meerprijs op de standaardkosten van je inboedelverzekering. Je krijgt er wel extra dekkingen voor in ruil.

Hoe kan je de inboedelverzekering kosten drukken?

Ondertussen mag het duidelijk zijn met welke inboedelverzekering kosten je ongeveer rekening dient te houden. De vraag die veel mensen zich vervolgens stellen heeft betrekking tot het feit hoe ze deze kosten nu precies kunnen drukken. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. In eerste instantie is het altijd interessant om een vergelijking voor je inboedelverzekering uit te voeren tussen de verschillende verzekeraars. Het uitvoeren van een dergelijke, eenvoudige vergelijking op www.diks.nl zorgt er vaak in de praktijk op zich reeds voor dat je aardig kan besparen op de kosten. 

Naast bovenstaande is het ook altijd interessant om de inboedelverzekering kosten te drukken door grondig voor jezelf te bepalen aan welke dekkingen je nu precies behoeften hebt. Ben jij bijvoorbeeld iemand die kunstwerken of andere zaken in huis heeft die over een bijzondere waarde beschikken? Dan is het doorgaans geen vereiste om de kostbaarhedendekking af te sluiten. Bovendien is het zo dat ook de buitenhuisdekking niet altijd een vereiste is. In het bijzonder voor mensen die bijvoorbeeld niet vaak onderweg zijn met de trein of de bus en geen camper hebben is het afsluiten van deze verzekering in principe geen vereiste. 

Wil je de inboedelverzekering kosten tot slot niet nodeloos hoger laten uitvallen? Dan is het ook altijd van belang om een correcte inschatting te maken van de waarde waar je inboedel over beschikt. De premie die moet worden betaald wordt immers altijd bepaald aan de hand van die waarde. Ook hier zal je dus beslist rekening mee moeten houden indien je graag de kosten voor je inboedelverzekering zo beperkt mogelijk wenst te houden.