Living Smart
Image default
Slaapkamer

Ucare loopbaanbegeleiding

Wat is Loopbaanbegeleiding?

Loopbaanbegeleiding is het begeleiden en aanraden bij het maken van loopbaankeuzes. U bekomt prive begeleiding  waarbij de loopbaanbegeleiders gesprekspartner voor u zijn. Loopbaanbegeleiding bied u inzicht in uw kansen, gedrevenheid, talenten, motivatie en plaats op de arbeidsmarkt. Welke stappen moet ik zetten om de geschikte ambt te vinden? Wat is mijn passie? Hoe gebruik ik mijn capaciteiten optimaal. Een weerwoord op deze vraag krijgt u doormiddel van loopbaanbegeleiding. Een opleiding loopbaanbegeleiding is geschikt voor arbeiders, ZZP’ers en carrièremannen- en vrouwen.

 

Jobcheques

Met de loopbaancheques bekomt u redelijke loopbaanbegeleiding. Tijdens het jobbegeleidingstraject gaat u tezamen met de loopbaanbegeleider kijken naar uw loopbaanvragen. Tevens verkrijgt u inzicht in uw plaats op de arbeidsmarkt en wordt er gekeken naar het belang van de verhouding tussen uw taak- en privésituatie. De loopbaancheques zijn een elektronisch betaalmiddel voor professionele loopbaanbegeleiding . De loopbaancheques zijn beschikbaar gesteld door de Vlaamse overheid.

Wanneer komt u in aanmerking voor jobcheques

Woont u niet in Vlaanderen?
Dan heeft u onder bepaalde voorwaarden toch recht op loopbaanbegeleiding.

Waarom loopbaanbegeleiding?

is erop gericht om u te bijstaan bij aanpassingen in uw leven. Heeft u moeite met wisselingen in uw taak of carrière? Raakt u de balans kwijt tussen uw arbeid- en privéleven? Loopbaanbegeleiding kan u voorzien van advies. Dat advies ondersteunt u bij het vinden van een opbrengst op uw vraag. Samengevat, met de attentie loopbaanbegeleiding lost u het hersenbreker op. Enkele voordelen van loopbaanbegeleiding zijn: gunstig met jobcheques, een traject brengt antwoorden op en beter in uw schoeisel staan.

 

Hoeveel kost loopbaanbegeleiding?

 

8 uur loopbaanbegeleiding kost slechts €80,-  In totaal stelt de Vlaamse overheid 8 uur bekwame loopbaanbegeleiding beschikbaar. Het doorgaanse tarief van twee loopbaan cheques is € 1100,-. De Vlaamse overheid betaalt het verschil voor u en neemt € 1020,- voor hun rekening.

Voor wie is Loopbaanbegeleiding?

Ontslagen of in opzegtermijn?

Bent u ontslagen of zit u in opzegtermijn? U weet niet waar u op moet solliciteren. Of uw wordt niet uitgenodigd op sollicitaties. Met loopbaanbegeleiding kunt u dit aanpakken.

Personeel

Hoe kunt u zich overtreffen in uw baan, waarom wordt ik nooit uitgenodigd in een sollicitatie gesprek? En u begeert meer uit uw loopbaan halen. Maar hoe doet u dit?

Carrière

Werk test

Indien u behoefte heeft aan inzicht in uw kansen, overgave, kwaliteiten, motivatie en plaats op de arbeidsmarkt.

Heeft u behoefte aan joboriëntatie? Is dit de passende betrekking voor u? Heeft u behoefte aan inzicht loopbaanbegeleiding? Gaat het de correcte kant op met uw carrière? Indien u vragen heeft aangaande uw loopbaan, dan biedt loopbaanbegeleiding inzicht.

Ga naar loopbaantest.be vul slechts 12 vragen in en u krijgt meteen het resultaat in uw mailbox.

Cheque besteld; hoe nu voorts?

Hoe zien loopbaancheques eruit?

Een IKL nummer (intern klantnummer binnen VDAB). Een unieke code die u nodig heeft om de loopbaancheque te verifiëren.

Heeft u er wel recht op? Dan ontvangt u van de firma Edenred een acceptgirokaart voor € 40,- via uw mail of post.

Stap 1. VDAB controleert of u recht heeft op jobcheques.

 

Heb ik recht op jobcheques als ik in mijn opzeggingstermijn zit?

Op het moment dat u in uw opzegtermijn zit, kan u uw loopbaancheques reserveren. Wanneer uw opzeggingstermijn verstrijkt, is het niet mogelijk om jobcheques te reserveren. Tevens heeft u recht op jobcheques tijdens uw tijdsduur van verbrekingsvergoeding.

Stap 3. Bezorg de jobcheque bij een loopbaanbedrijf. (mail of uitgeprint meenemen).

 Wat mits ik mijn arbeid cheque kwijtraak?

Geen nood. De cheque is gepersonaliseerd en uniek. Mits u de loopbaancheque onaangebroken laat, vervalt deze na 3 maanden. Het geld wordt teruggestort. Het recht om een jobcheque aan te vragen behoud u.

Stap 2. Heeft u het bedrag betaald? Dan krijgt u (binnen 14 dagen) uw jobcheque van Edenred via mail of per post. De mail of brief is de bevestiging dat u betaald heeft en aan alle voorwaarden voor Loopbaanbegeleiding volstaan.

Zijn de jobcheques fiscaal aftrekbaar?

Nee. Het is niet mogelijk om uw jobcheque af te trekken van de heffingen.

Hoe ziet een loopbaantraject eruit?

Stap 4

Afrondingsfase – Hebben we de doeleinde behaald?

Werkfase – Hoe is uw plaats op de arbeidsmarkt?

Reflectiefase – Heeft de loopbaanbegeleiding inzicht geboden?

Intakegesprek – Wat kunt u  van Loopbaanbegeleiding verwacht?

Stap 2

Heeft u na het jobbegeleidingstraject nog vragen? Neem gerust contact op met uw oefenmeester voor een gratis nazorggesprek. Daarin kijkt u bijeen met uw instructeur welke voetstappen u voorts kunt nemen.

Stap voorwerpen

Persoonlijk gesprek met uw loopbaan begeleider
Vragenlijsten invullen en loopbaantesten maken
Ervaringen uitwisselen met andere mensen die een loopbaantraject volgen
Doe-opdrachten uitvoeren

Terugkom-moment waarbij u samen een Individueel OntwikkelingsPlan opstelt (POP). Een POP-plan is gericht op de lange duur. Enerzijds stelt u doelen voor dit jaar, anderszijds kijkt u ook verder.
Weerspiegelen genomen acties, veranderingen, verbeterpunten.

Loopbaanbegeleiding is een individueel traject  bij een vestiging bij u in de buurt. De voetstappen van het proces:

 Heeft u een vorm van autisme?

Mensen met een vorm van autisme/ADD/ADHD of gedragsproblemen ervaren zich prettig tijdens de loopbaantrajecten. De onofficiële omgeving, de schematische ordening en de vele locaties dichtbij uw woonplaats zorgen daarvoor. De betrokken en persoonlijke opvang van de loopbaanbegeleiders draagt bij aan dat prettige gevoel.

 

http://ucareloopbaanbegeleiding.be/2015/10/hoe-voorkom-ik-stress-door-werkdruk-vind-hier-uw-antwoord/