Living Smart
Image default
Bedrijven

De hijskraan, al eeuwen oud

Wie denkt dat we pas in de laatste 100 jaar werken met hijskranen, heeft het flink mis. Al heel lang geleden werden er hijskranen gemaakt. Dit gaat ver terug in de tijd. Natuurlijk zien de kranen er tegenwoordig anders uit, maar de basis van vroeger is nog steeds zichtbaar in de huidige kranen.

Middeleeuwen

Zoals gezegd bestaan hijskranen al erg lang. Al in de Middeleeuwen was er in de haven van Haverwerf in Mechelen een 15-eeeuwse kraan in gebruik. De aandrijving gebeurde door zogenaamde kraankinderen. Dit waren kleine volwassen mannen die in een rad voortstapten. De mannen liepen in dit rad, zodat ze het hijstouw met de last konden bedienen. Vaak bestonden de ladingen uit wijntonnen. Helaas is deze kraan in 1887 afgebroken.

De Grieken

In de zesde eeuw voor Christus is de kraan voor het ophijsen van zware lasten uitgevonden door de Oude Grieken. Vanaf 515 jaar voor Christus zijn al heftangen en Lewis beugels gebruikt. Dit zijn bepaalde hijswerktuigen die werden gebruikt voor het ophijsen van steenblokken. Dit was nodig voor een efficiënte bouw van Griekse tempels. Archeologen kwamen tot deze conclusie doordat de achtergebleven stenen van de Griekse tempels bepaalde kerven hebben die hierop duiden.

De Romeinen

De Romeinse kraan is ook erg belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de moderne kraan. Zij ontwikkelden de Griekse kraan verder. Er zijn geschriften gevonden uit die tijd, waardoor er behoorlijk veel bekend is van de Romeinse hijstechniek. Zo zijn er bijvoorbeeld zeer gedetailleerde afbeeldingen van Romeinse tredkranen.

De meest simpele Romeinse kraan had drie katrollen. Deze kraan noemden zij de trispastos. De trispastos had een hefboom, touw, een haspel en een hijsblok met drie katrollen. De grotere kraantypen hadden hijsblokken met vijf katrollen. Zo had je een overbrenging van 5 op 1 in plaats van 3 op 1.

Hoist UK: Electric hoist

Tegenwoordig zie je grote partijen in de UK hijskranen verkopen. Zoek Hoist UK op in Google en er komen vast grote aanbieders naar voren. Wat nieuw is vergeleken met vroeger, is dat er ook de Electric hoist is, oftewel de elektrische kraan. Dat is wel een wezenlijk verschil met de hijskranen van vroeger die alles op een mechanische manier oplosten. Het vergt vrijwel geen fysieke kracht van de bediener. Echter moet er wel nog steeds altijd goed op de veiligheid worden gelet op de werkplaats. Dit is niet verandert in vergelijking met vroeger. Echter zijn de veiligheidsvoorschriften anno nu wel stukken beter opgesteld.