Living Smart
Image default
Woning en Tuin

Tips om met ouders een huis te kopen

Kan je een huis kopen met je ouders? Heb je daar een extra hypotheek voor nodig? Of hoe werkt dat eigenlijk allemaal? Dat wordt allemaal een stuk duidelijker in dit artikel. Er wordt meer uitleg gegeven over de manier waarop een hypotheek kan worden aangevraagd. En er worden dan ook nog eens zaken aan het licht gebracht waarmee er tips worden gegeven over dingen die men nog niet eerder wist. Het is allemaal uitgezocht en op papier gezet, wat het makkelijker maakt om dit traject te kunnen volgen. Het hypotheekbedrag dat kan worden aangevraagd is dan ook een som van het inkomen dat men samen met de ouders verdiend. Dat betekent dus dat er een veel hogere hypotheek kan worden aangevraagd dan wanneer er alleen gekeken wordt naar het eigen inkomen. Hierbij moet wel een kanttekening worden geplaatst, dat er niet meer kan en mag worden geboden dan de huidige marktwaarde van de woning. Dat zou wel kunnen wanneer er geen overwaarde is op de oude woning of wanneer er sprake is van een hoge spaarpot met veel spaargeld.

Verantwoordelijkheid

Natuurlijk moet er ook worden gekeken naar de verantwoordelijkheid van de bewoners. Deze wordt volledig door alle kopers gedekt. Dat betekent in het kort dus dat iedereen voor 100% verantwoordelijk is voor de complete en dus de totale hypotheeksom waar het over gaat. Het is belangrijk om aan te geven wie er allemaal al eerder een hypotheek hebben aangevraagd en daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de waarde van de eerder aangevraagde hypotheken. Door middel van een standaard rekensom, op de website staat een makkelijke uitleg om dit te berekenen, wordt er al snel duidelijk wat de waarde is van de aan te vragen hypotheek.

Berekening

Waar wordt er allemaal rekening mee gehouden wanneer er een berekening wordt gemaakt voor de waarde van de hypotheek? Dat heeft bijvoorbeeld te maken met het vakantiegeld dat er wordt ontvangen door de hypotheek aanvragers. Ook het jaarinkomen van iedereen is van groot belang en daarnaast ook de verwachtte waarde van de hypotheek die men denkt nodig te hebben. Ook wordt hierbij gevraagd om de waarde van de huidige woning en status hiervan, indien aanwezig.