Living Smart
Image default
Financieel

Waarom kan het levenstestament interessant zijn?

We zijn allemaal natuurlijk wel bekend met het gewone testament. Van dit document weten we dat ze in de praktijk pas boven water komt op het ogenblik dat er iemand is komen te overlijden. Tegenwoordig bestaat er echter ook zoiets als een levenstestament. Het betreft hier een document dat zoals de naam reeds aangeeft relevant is wanneer de persoon in kwestie nog in leven is. Daarmee weet ze zich dan ook te onderscheiden ten opzichte van het klassieke testament. Overweeg jij ook om een dergelijk document te laten opstellen? Wil je echter graag eerst nog even ontdekken wat nu precies de voordelen zijn waar je hierbij op kan rekenen? Dan moet je vooral verder lezen. 

Je kan je persoonlijke wensen allemaal in het document laten opnemen

Voordat je een levenstestament laat opmaken is het altijd interessant om eerst even voor jezelf uit te maken wat je nu precies allemaal in het document wil laten opnemen. Voor heel wat mensen geldt dat ze gewoon spontaan een bezoek brengen aan de notaris. Uiteraard is dat mogelijk, maar heel interessant is dat toch niet. De kans bestaat immers dat je dan een beetje wordt overrompeld door de vele mogelijkheden die er bestaan. Het is dan ook zeer zeker een goed idee om even op voorhand voor jezelf op een rijtje te zetten wat je in je levenstestament wil laten opnemen. 

In principe is het mogelijk om al datgene dat je wenst in het document te laten opnemen zodat het kan worden geregistreerd bij de notaris. Vergeet in ieder geval niet om een vertrouwenspersoon aan te duiden die bijvoorbeeld jouw financiële en / of zakelijke belangen kan vertegenwoordigen. Wellicht is dit nog de belangrijkste keuze van allemaal die je zal moeten maken.

De vertrouwenspersoon zal ook door de bank worden herkend

Een zeer belangrijk voordeel waar je op kan rekenen bij het laten opmaken van een levenstestament is terug te vinden in de vertrouwenspersoon die je zal aanduiden. Omdat het document wordt geregistreerd bij de notaris zal je kunnen vaststellen dat de vertrouwenspersoon ook zal worden herkend door bijvoorbeeld de banken. Dat kan van cruciaal belang zijn. Vertrouw dus niet zomaar op een stukje papier dat je zelf in onderlinge overeenstemming hebt opgemaakt. Enkel en alleen een echt levenstestament weet je namelijk precies die zekerheid te bieden waar jij naar op zoek bent.

Ook de kosten vallen veel beter mee dan veel mensen denken

Last but not least zijn er natuurlijk nog de kosten voor een levenstestament. In de praktijk wordt er door veel mensen niet zelden gedacht dat deze kosten zeer hoog kunnen uitvallen. Wanneer we hier verder op ingaan zien we echter dat dit ongelofelijk goed meevalt. Het is dan ook zo dat de gemiddelde kostprijs voor een levenstestament rond de 500 euro is gelegen. Deze prijs is uiteraard inclusief BTW. Je dient er alleen rekening mee te houden dat deze kost niet is vastgesteld. Dit betekent onder meer dat, hoe uitgebreider jouw wensen zijn, des te hoger ook de kosten zullen uitvallen die je zal moeten betalen aan de notaris. Dat is echter vanzelfsprekend.