Living Smart
Image default
Dienstverlening

Wat kunt u doen als u kampt met chronische pijnklachten?

Heel veel mensen hebben te maken met chronische pijnklachten. Soms zijn de klachten beheersbaar, maar het kan ook dat u zoveel hinder ondervindt dat u daardoor niet meer kunt werken of aan het maatschappelijk verkeer deelnemen. Als dat laatste op u van toepassing is dan is het belangrijk om actie te ondernemen. Er zijn namelijk zeker wel mogelijkheden om chronische pijnklachten te behandelen of hier op een goede manier mee om te gaan. U kunt hierbij hulp krijgen van een gespecialiseerde kliniek. De artsen die hier werkzaam zijn weten alles over pijn en vermoeidheid.

Hoe ontstaat chronische vermoeidheid?

Er zijn verschillende situaties die tot blijvende vermoeidheid kunnen leiden. Slaaptekort als gevolg van een psychische oorzaak kan een reden zijn. Maar ook als u herstelt van een ernstige ziekte kunt u te kampen hebben met blijvende vermoeidheid. Dit komt bijvoorbeeld vaak voor nadat u tegen kanker bent behandeld. Maar ook een zware infectie kan ervoor zorgen dat u nog maanden last heeft van klachten. Als deze vermoeidheid niet vanzelf overgaat is het helemaal niet vreemd om hiervoor hulp te zoeken bij een gespecialiseerde kliniek.

Laat u bijstaan door een ervaren kliniek

De behandeling van chronische pijnklachten kunt u het beste overlaten aan een specialist. Ziekenhuizen hebben soms wel een pijnpoli, maar de kans bestaat dat men u daar niet goed genoeg kan helpen. Dit geldt ook voor blijvende vermoeidheid. Uw specialist of de huisarts kan u doorverwijzen naar Revalis, een kliniek die zich richt op hulp en behandeling bij dit soort klachten. U kunt een afspraak maken bij de vestiging in Breda of in Den Bosch. Let erop dat u dus een verwijzing van uw arts moet hebben. Dit kan ook de bedrijfsarts zijn. Na een intakegesprek wordt er een individueel behandelplan met u opgesteld. Op de website wordt meer informatie gegeven over de verschillende behandeltrajecten.