Living Smart
Image default
Woning en Tuin

Officiële en actuele data van het Kadaster

Hoewel het platform niet van het Kadaster is, vind je op kadastralekaart.com toch altijd de officiële en actuele informatie van deze instelling. Je kunt kadasterdata van het platform downloaden en heerlijk inzoomen op de kaart van Nederland. Mensen die zoeken naar data over percelen en objecten weten het platform steeds beter te vinden en maken gretig gebruik van de optie om de nuttige data te downloaden. 

Platform is niet van het Kadaster, Kadaster levert wel de officiële informatie 

Voor de duidelijkheid; het Kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook dé informatiebron voor mensen die gegevens van bepaalde percelen willen weten. Op kadastralekaart.com vind je die gegevens, gegevens die je of los of in abonnementsvorm kunt downloaden.  

De kadasterdata die je vindt op het platform is indrukwekkend groot 

De kadasterdata die je vindt op het platform mag gerust indrukwekkend genoemd worden. Zo haal je eenvoudig kadastrale kaart met maatvoering van het veelgebruikte platform. Deze rapportage biedt inzicht in de maten van een perceel met aanvullende informatie over geregistreerde bebouwing. Praktisch is ook de kadastrale kaart bundel, die je eveneens kunt downloaden van het platform. Dan combineer je nuttige informatie over een perceel waaronder bijvoorbeeld diverse kadastrale kaarten, bestemmingsplannen, woonlasten en hypotheekinformatie. 

Kies voor een kadastrale kaart rapport met een luchtfoto 

Het is zeker ook de moeite waard om te kiezen voor een kadastrale kaart rapport met luchtfoto te downloaden. Je haalt dan informatie over een perceel en omliggende percelen met daarbij streetview foto’s en een omgevingskaart. Ook bijzonder is de eigendomsinformatie en de hypotheek informatie die je kunt downloaden van het platform. En zo vindt elke professional en iedereen die er behoefte aan heeft steeds precies de informatie die gezocht wordt. Zeker mensen met de intentie om een perceel of een object willen kopen, kunnen bijzonder veel baat hebben bij de data die je kunt downloaden. De data kan het verschil maken of je besluit wel of niet tot koop over te gaan. Daarmee is het dus zeer waardevolle informatie.