Living Smart
Image default
Particuliere dienstverlening

Waarom is zorgbeveiliging is van het grootste belang?

Gezondheidszorginstellingen zijn van nature relatief open. Met grote aantallen mensen, waaronder patiënten, zorgverleners en contractpersoneel. Hierdoor kunnen er op elk moment honderden mensen ter plaatse zijn. Het kan een uitdaging zijn om een locatie van deze omvang veilig te stellen. Vooral gezien de gevoelige aard van de zorg. Andere factoren waarmee rekening moet worden gehouden zijn het type faciliteit (ziekenhuis, chirurgie), de locatie (aan de kust, in het binnenland, in steden), de dreiging van milieucriminaliteit, en internationale betrekkingen.

Verhoging van risico’s

Zorginstellingen zijn op grote schaal beschikbaar met beperkte middelen. Het beveiligen van faciliteiten die voortdurend blootstaan aan veiligheidsrisico’s, zoals overvallen, is een prioriteit. Medische machines zijn duur. Waardoor diefstal van apparatuur een lucratief risico is. Waardoor criminelen eerder geneigd zijn van de gelegenheid gebruik te maken.

Diefstal is een laagwaardige vorm van criminaliteit en komt voor zowel in plattelands- als in stedelijke zorginstellingen. Het risico van een terroristische aanslag is echter groter wanneer deze gericht is tegen gezondheidszorgdiensten in grote steden of in de hoofdstad, zoals ziekenhuizen met grote spoedeisende hulpafdelingen.

Misdrijven over het hele risicospectrum vertegenwoordigen een scala van aanvalsmethoden. Historische criminaliteitsinformatie, zoals aanslagen op zorginstellingen per locatie, kan door de plaatselijke politie worden verstrekt om het risico te helpen afbakenen. Het beschermen van mensen en goederen in een gebouw is één ding, het voorkomen van vernieling van eigendommen is iets anders. Fysieke beveiligingsoplossingen die in een gebouw worden toegepast, moeten een compromisloos evenwicht tussen die twee bieden.

In de particuliere gezondheidszorg, waar financiering geen probleem is, wordt meer belang gehecht aan de patiënt. Particuliere instellingen zullen nooit in staat zijn alle veiligheidsproblemen op te lossen, hoewel de meeste bedreigingen door de invoering van zeer specifieke producten en procedures kunnen worden beperkt.

Uitdagingen bij de beveiliging van zorginstellingen

Veiligheid kan worden omschreven als “vrij zijn van angst.” Voor instellingen die zieken en gewonden verzorgen, is dit belangrijk omdat er een vergelijkbaar denkproces is. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg hanteren hoge ethische normen en verlenen hetzelfde niveau van zorg. Ongeacht de omstandigheden of de reputatie van de patiënt. De medische behandeling van gevangenen is vaak een controversieel onderwerp, maar heeft ook grote implicaties voor de veiligheid.

Ziekte gaat vaak gepaard met kwetsbaarheid. Maar patiënten die als gewelddadig of gevaarlijk voor de samenleving worden beschouwd, vereisen extra voorzorgsmaatregelen. De zorginstelling moet voorzien in een beveiligde situatie voor de behandeling van deze patiënten. Neem daarom voor zorgbeveiliging van Secret Service Security contact met ons op.