Nieuwe trends voor ouders in 2017

Wanneer we Pinterest moeten geloven zijn er een aantal trends die als ouder van kinderen op dit moment spelen. Hierbij zie je dat vooral de veiligheid van het kind centraal staat en het gebruik van chemische producten zoveel mogelijk moet worden vermeden. Maar ook de rol van techniek en het internet als het spelen met … [Read more…]